Sekretariát kongresu

Farmi-Profi

Marcela Idlbeková
FARMI - PROFI, spol. s r. o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: hypertenzia31@farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka SHS
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC
vedecká sekretárka SHS
Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0281
E-mail: skultety@nusch.sk

Copyright 2024 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené