Sekretariát kongresu

FARMI-PROFIFARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: hypertenzia34@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka Slovenskej hypertenyiologickej spoločnosti SLS a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
E-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2021 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené