Sekretariát kongresu

Farmi-ProfiFARMI - PROFI, spol. s r. o.
Air Offices
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 64 46 15 55
E-mail: hypertenzia32@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 59 32 02 82
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 59 32 02 81
E-mail: skultety@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2021 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené